LEGO Mindstorm EV3

Author: Marcansa

Created: 2019-01-09 03:59am

Edited: 2019-01-12 10:06pm

Keywords: LEGO, OA, TICS

Description:

Intended Learning Outcomes:

  • https://goo.gl/forms/pQPpuYibk2BMXLJj1
Resources Tasks Supports

LEGO MINDSTORM EV3

OBJECTIUS

COMPETÈNCIES

CONTINGUTS

INICI

Paper de mural
Rotuladors
Lego Mindstorms EV3
Enquesta
https://goo.gl/forms/pQPpuYibk2BMXLJj1

QUE ÉS?
Introducció a la robòtica a partir de les hipòtesi dels infants sobre una eina presentada.
Es farà una pluja d’idees del què pot ser i perquè pot servir.

Bibliografia sugerida pel mestre

Vídeo online

DESENVOLUPAMENT

Pàgina de LEGO

https://www.lego.com/es-ar/mindstorms/build-a-robot

Youtube vídeo 2

https://www.youtube.com/watch?v=HsLqiShzP0k

CONSTRUÏM LA BASE DEL ROBOT

A partir d’unes instruccions proposades, els alumnes hauràn de realitzar, en equip, el muntatge del seu propi robot.

Lego Mindstorms EV3

Tutorial Lego Mindstorms EV3

https://simplenote.com/
(quadern digital)

VIDEO D'EXPERIÈNCIES PERSONALS
https://www.facebook.com/robotix.aprenderhaciendo/videos/1467509449948657/

FEM CAMÍ
A partir de la pràctica, fem la proposta d’un camí que podría recorrer el Lego Mindstorms EV3.

Ordinador
Lego Mindstorms EV3

SÍNTESI

Qüestionari en la plataforma Schoology

SALVEM DISTÀNCIES
Programació d’un recorregut proposat per un altre grup de companys.

Ordinador
Lego Mindstorms EV3
Support
(Avaluació de l'activitat)